آدرس ما

خراسان جنوبی -بیرجند -خیابان طالقانی - طالقانی 16

  • ایران 
  • خراسان جنوبی
  • بیرجند
  • طالقانی

 

به ما ایمیل بزنید official@ksedu.ir یا تماس بگیرید 05632236081

ارسال پیام به ما