آزمون ها و پروژه ها

15

فوریه'19

تقویم آزمون های آنلاین

تقویم آزمون های تئوری آنلاین (هماهنگ و ادواری) سال 97 – شهر بیرجند، قاین و فردوس  

مشاهده

15

فوریه'19

امتحانات آزمایشی

امتحانات آزمایشی کاربران و دانشجویان پس از سپری کردن دوره ها در زمان کم و شرکت در امتحانات آزمایشی گواهی …

مشاهده

15

فوریه'19

امتحانات بین المللی

امتحانات بین المللی برای شرکت در آزمون های بین المللی با گذراندن دوره ها در کیاست، پس از قبولی در …

مشاهده