آزمون های آنلاین Access

لینک شرکت در آزمون

مدت زمان آزمون

تعداد سوالات

مبحث آزمون

شماره آزمون

20 دقیقه

36

آشنایی با مفاهیم پایگاه داده، آشنایی با محیط کار اکسس

1

20 دقیقه

36

کار با جداول (بخش اول)

2

20 دقیقه

36

کار با جداول (بخش دوم)

3

20 دقیقه

36

کار با جداول (بخش سوم)

4

20 دقیقه

36

بازیابی اطلاعات، جستجو و فیلتر سازی،کار با Query

5

20 دقیقه

36

استفاده از Form

6

20 دقیقه

36

استفاده از Report و چاپ اطلاعات

7