بسته های طلایی آمادگی برای آزمون های فنی و حرفه ای

مهارت های هفتگانه ICDL، یکی از مهمترین مهارت ها برای کلیه کارمندان، دانش آموزان، دانشجویان و سایر مشاغلی که به نحوی با کامپیوتر سروکار دارند می باشد. آموزشگاه کامپیوتر کیاست مفتخر است پس از 15 سال سابقه درخشان آموزشی در زمینه دوره های مختلف کامپیوتری، بسته طلایی را برای شما آماده کند که حاوی پرتکرارترین سوالات در آزمون های اخیر فنی و حرفه ای است. اگر فرصت کافی برای مشاهده فیلم های آموزشی و کتاب ها را ندارید، نگران نباشید! ما با بسته های طلایی آمادگی برای آزمون فنی و حرفه ای ICDL قبولی شما در آزمون ها را کاملاً تضمین می کنیم.

اعتماد شما، افتخار ماست. 

کیاست، پیشرو در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای

بسته جامع نمونه سوالات عملی کاربر ICDL (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی سوالات عملی پرتکرار فنی و حرفه ای از مهارت های هفتگانه ICDL می باشد. با خرید این بسته قبولی خود را در آزمون های عملی ICDL تضمین کنید.

بسته جامع نمونه سوالات تستی کاربر ICDL (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار تستی فنی و حرفه ای کاربر ICDL در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی کار با outlook (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث outlook در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی کار با اینترنت (Internet) (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث Internet در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی ارائه مطالب (PowerPoint) (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مهارت کار با نرم افزار powerpoint در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی پایگاه داده (Access) (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث پایگاه داده ACCESS در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی صفحه گسترده (Excel) (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار تئوری و عملی فنی و حرفه ای از مبحث Excel در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی واژه پرداز (Word)(جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث ورد( Word) در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات فنی و حرفه ای استفاده از رایانه و مدیریت فایل (ویندوز 7) (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث windows در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری مبانی کامپیوتر (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث مبانی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.