بسته های آمادگی برای آزمون های استخدامی و فنی و حرفه ای

با سلام

آموزشگاه کیاست جهت رفاه حال کارآموزان عزیز بسته های طلایی آمادگی در آزمون را در قالب بسته های طلایی سوالات تستی و عملی فنی و حرفه ای آماده نموده است. قابل ذکر است که این بسته ها حاوی پرتکرارترین سوالات فنی و حرفه ای در سال های اخیر بوده که میتواند قبولی شما در آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی شرکت های خصوصی و دستگاه های دولتی تضمین کند. این بسته ها با تلاش هنرآموزان متخصص آموزشگاه با کیفیتی بی نظیر آماده شده و با قیمتی مناسب تقدیم تان می گردد.

ما به زمان و هزینه شما اهمیت می دهیم.

از اعتماد شما سپاسگزاریم.

نمونه سوالات طلایی جهت آمادگی در آزمون های فنی و حرفه ای

بسته جامع نمونه سوالات عملی کاربر ICDL (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی سوالات عملی پرتکرار فنی و حرفه ای از مهارت های هفتگانه ICDL می باشد. با خرید این بسته قبولی خود را در آزمون های عملی ICDL تضمین کنید.

بسته جامع نمونه سوالات تستی کاربر ICDL (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار تستی فنی و حرفه ای کاربر ICDL در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی کار با outlook (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث outlook در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی کار با اینترنت (Internet) (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث Internet در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی ارائه مطالب (PowerPoint) (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مهارت کار با نرم افزار powerpoint در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی پایگاه داده (Access) (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث پایگاه داده ACCESS در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی صفحه گسترده (Excel) (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار تئوری و عملی فنی و حرفه ای از مبحث Excel در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری و عملی واژه پرداز (Word)(جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث ورد( Word) در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات فنی و حرفه ای استفاده از رایانه و مدیریت فایل (ویندوز 7) (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث windows در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.

نمونه سوالات تئوری مبانی کامپیوتر (جهت آمادگی در آزمون ICDL)

این بسته حاوی نمونه سوالات پرتکرار فنی و حرفه ای از مبحث مبانی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در سال های اخیر است و می تواند رمز موفقیت شما در آزمون های پایانی فنی و حرفه ای باشد.