آزمون های آنلاین ویندوز 7

لینک شرکت در آزمون

مدت زمان آزمون

تعداد سوالات

مبحث آزمون

شماره آزمون

20 دقیقه

36

محیط کار ویندوز ، نوارکار Taskbar

1

20 دقیقه

36

مدیریت فایلها (بخش اول)

2

20 دقیقه

36

مدیریت فایلها (بخش دوم)

3

20 دقیقه

36

برنامه های کاربردی ، تنظیمات چاپ و چاپگر

4

20 دقیقه

36

حذف و تنظیمات Recycle Bin ، جستجو Search

5

20 دقیقه

36

منوی Start ، تنظیمات Control Panel

6

20 دقیقه

36

کار با Help ، فشرده سازی WinRar ، نسخه پشتیبان Backup ، ویروس یابی

7