آزمون های آنلاین اینترنت

لینک شرکت در آزمون

مدت زمان آزمون

تعداد سوالات

مبحث آزمون

شماره آزمون

20 دقیقه

36

شبکه اینترنت ، ساختار وب، جستجوگر وب

1

20 دقیقه

36

مرورگر وب Internet Explorer

2

20 دقیقه

36

پست الكترونيك و مزاياي آن

3

20 دقیقه

36

کار با نرم افزار Outlook

4